CAT:s granskning (1997-11-19) i målet L. M. V. R. G. och M. A. B. C. mot Sverige

Klagomålet avvisades av kommittén.