CAT:s granskning (1998-05-15) i målet J.M.U.M. mot Sverige

Klagomålet avvisades av kommittén.