CAT:s granskning (2000-05-02) i målet A.G. mot Sverige

Klagomålet avvisades av kommittén.