CAT:s granskning (2001-11-23) i målet A.R. mot Sverige

Klagomålet avvisades av kommittén.