CAT:s granskning (2003-05-02) i målet H.I.A. mot Sverige

Klagomålet avvisades av kommittén.