CAT:s granskning (2004-05-06) i målet S.A. mot Sverige

Klagomålet avvisades av kommittén.