CAT:s granskning (2004-05-12) i målet H.S.V. mot Sverige

Klagomålet avvisades av kommittén.