CAT:s granskning (2004-11-22) i målet L.J.R.C. mot Sverige

Klagomålet avvisades av kommittén.