CAT:s granskning (2005-11-15) i målet A.H. mot Sverige

Klagomålet avvisades av kommittén.