CAT:s granskning (2007-11-16) i målet K.A. mot Sverige

Ärendet rörde avvisning av en familj från Azerbajdzjan. Klagandena gjorde inför kommittén gällande att mannen vid ett återsändande till hemlandet skulle dömas till ett långt fängelsestraff för att ha avvikit från sin militärtjänstgöring och att han riskerade tortyr i fängelset till följd av sitt armeniska ursprung. Vidare åberopades mannens dåliga hälsotillstånd. Kommittén noterade att klagandena inte hade gett in någon skriftlig bevisning eller medicinsk dokumentation till stöd för sina uppgifter om att mannen utsatts för tortyr under militärtjänstgöringen, att relevanta delar av berättelsen inte var detaljerad samt att händelserna i vart fall inte inträffat nyligen. Kommittén observerade även att familjen saknade identitetshandlingar och att det därför var oklart om mannen verkligen var av armeniskt ursprung samt att det saknades bevisning om att han var efterlyst av azerbajdzjanska myndigheter.