CAT:s granskning (2012-05-22) av målet M.Z.A. mot Sverige

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Azerbajdzjan) står i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m. med anledning av klagandens påstådda medlemskap i oppositionella partier.