CAT:s granskning (2012-05-23) av målet A.A.M. mot Sverige

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Burundi) står i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m.

Kommittén ansåg att det inte skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klaganden.