CAT:s granskning (2012-11-14) i målet G.B.M. mot Sverige

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Tanzania) står i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m. Kommittén ansåg inte att det skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klaganden.