CAT:s granskning (2013-05-21) i målet D.Y. mot Sverige

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Uzbekistan) står i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m. Kommittén ansåg inte att det skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klaganden.