CAT:s granskning (2015-07-30) i målet M.A. m.fl. mot Sverige

Fråga om utvisning av klagandena till hemlandet (Ryssland) står i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m. Kommittén ansåg att det inte skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klagandena.