CAT:s granskning (2015-08-04) i målet X., Y. & Z. mot Sverige

Fråga om utvisning av klagandena till hemlandet (Vitryssland) står i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m. Kommittén ansåg att det inte skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klagandena.