CAT:s granskning (2015-08-07) i målet M.T. mot Sverige

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Ryssland) skulle stå i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m. Kommittén beslutade att avvisa målet då samma sak redan ansågs ha prövats av Europadomstolen i Strasbourg.