CAT:s granskning (2015-11-23) i målet U. mot Sverige

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Uzbekistan) skulle stå i strid med artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m. Kommittén beslutade att avvisa klagomålet då samma sak redan prövats av Europadomstolen i Strasbourg.