CAT:s granskning (2015-11-25) i målet B.M.S. mot Sverige

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Algeriet) skulle stå i strid med artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m. Kommittén ansåg att det inte skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klaganden.