CAT:s granskning (2016-08-12) i målet J.I. mot Sverige

Fråga om utvisning av klaganden till hemlandet (Ryssland) står i strid med artikel 3 i konventionen mot tortyr m.m. Kommittén ansåg att det inte skulle innebära en kränkning av artikel 3 att utvisa klaganden.