CCPR:s granskning (1999-10-18) i målet Silva mot Sverige

Klagomålet avvisades av kommittén.