CCPR:s granskning (2002-07-08) i målet I.N. mot Sverige

Klagomålet avvisades av kommittén.