CRPD:s granskning (2014-10-02) av ärendet Jungelin mot Sverige

Fråga om nekad anställning på Försäkringskassan strider mot konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 
Kommittén ansåg att det inte skett någon kränkning av konventionen