På lätt svenska: Vad är mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter är regler där det står vilka rättigheter människor har.

Rättigheterna gäller för varje människa.
Det är staten som ska skydda människor och se till
att de får sina rättigheter.
Regeringen har det största ansvaret.
Men myndigheter, kommuner och landsting har också ansvar.

Det finns olika sorters rättigheter.
Alla rättigheter är viktiga.
En del rättigheter är politiska och medborgerliga.
Människor ska ha rätt att säga vad de tycker,
tro på vilken gud de vill och kunna välja att vara med i föreningar.
Andra rättigheter är ekonomiska, sociala och kulturella.
Människor ska ha rätt till ett arbete och att äta sig mätta.
Människor som inte kan arbeta ska få hjälp av samhället.
Alla ska få sjukvård och lära sig att läsa och skriva.

FNs regler om mänskliga rättigheter
Efter andra världskriget började många länder
samarbeta i Förenta nationerna, FN.
De skapade  FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
där de tillsammans skrev ner vilka rättigheter som är viktiga.

Det här är vad den allmänna förklaringen bland annat handlar om:

Alla människor är lika mycket värda
Mänskliga rättigheter gäller för alla människor.
Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land.
Länderna ska skydda människor så att de kan känna sig säkra.
Ländernas lagar och domstolar ska behandla alla människor lika.
Människor ska kunna resa i sina länder och till andra länder.
Länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder.
Människor ska själva få bestämma över sina liv.
De ska få gifta sig, tycka vad de vill och tro på vilken gud de vill.
Länderna ska kämpa mot fattigdom och se till
att människor har arbete och bostad, får äta sig mätta
och lära sig att läsa och skriva.

Konventioner
I den allmänna förklaringen säger länderna att de tycker
att det är viktigt med mänskliga rättigheter.
Men de lovar inte att göra som det står i förklaringen.

Därför var nästa steg att göra konventioner.
I konventionerna finns regler för mänskliga rättigheter.
De länder som har skrivit på konventionerna
lovar att följa reglerna.
Sverige har skrivit på många konventioner.
Det här är några av de viktigaste:

Konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering.
Den handlar om att människor inte får bli dåligt behandlade
på grund av till exempel sin hudfärg.

Internationell konvention om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter.

Den handlar om att människor har rätt till
bland annat trygghet och utbildning och att slippa vara fattiga.

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.
Den handlar om att människor har rätt att leva i frihet
och att kunna bestämma över sina liv.
Människor har rätt att till exempel tycka, tänka
och säga vad de vill så länge det inte skadar andra människor.

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering
av kvinnor.

Den handlar om att stärka kvinnors rättigheter och jämställdhet
mellan kvinnor och män.

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Den handlar om att länderna inte ska behandla människor
dåligt i fängelser, till exempel slå människor
för att tvinga dem att berätta saker.

Konvention om barnets rättigheter.
Den handlar om barns rättigheter och rätt till inflytande.

Andra konventioner
Regeringen arbetar för att skriva på fler konventioner.
En av konventionerna handlar om samernas rättigheter.
Samerna är ett ursprungsfolk.

Andra regler om mänskliga rättigheter
Sverige och de andra länderna i Europa har kommit
överens om regler för mänskliga rättigheter.
Den europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
är lag i Sverige sedan 1995.

Den europeiska unionen, EU, har också olika regler
för mänskliga rättigheter.

I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna i grundlagarna.

 Alla dessa regler om mänskliga rättigheter
används tillsammans för att skydda människor.
Om en person inte blivit hjälpt i Sverige
kan den personen t.ex. klaga till FN eller de andra länderna i Europa.

 

 

 

Barnets rättigheter

Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja
till konventionen om barnets rättigheter.
En konvention är regler,
som många länder har kommit överens om.

I konventionen finns regler som ska skydda
barns mänskliga rättigheter.
Det är en viktig konvention.
För första gången samlas alla rättigheter som gäller
för alla barn och ungdomar upp till 18 år.

Dina rättigheter i Sverige

Du som bor i Sverige har flera rättigheter. Klicka på länkarna här för få veta om mer dem. Du får även veta vem som bestämmer i Sverige:

Alla människor är lika mycket värda.
Mänskliga rättigheter gäller för alla människor.