Europarådets ministerkommittés slutsatser och rekommendationer till Sverige, 4:e rapporten (oktober 2011)