Europarådets ministerkommittés slutsatser och rekommendationer till Sverige om språkstadgan, första rapporten (juni 2003)