ICCPR-kommitténs slutsatser och rekommendationer, 7:e rapporten (april 2016) (på engelska)