Information för lärare

Den här webbplatsen är ett verktyg i regeringens arbete för att sprida information och kunskap om de mänskliga rättigheterna och Sveriges åtaganden. Vår förhoppning är att webbplatsen kan fungera som komplement till ordinarie läromedel och som utgångspunkt fördjupning och diskussion.

Hur hittar jag på webbplatsen?

På startsidan finns fem huvudavdelningar till webbplatsens information. Varje avdelning kan också nås direkt från toppmenyn överst på sidan.

Avdelningen De mänskliga rättigheterna är den mest omfattande. Här beskrivs de mänskliga rättigheterna och hur de skyddar olika grupper i samhället. Mänskliga rättigheter i Sverige fokuserar på det nationella arbetet för skydd av de mänskliga rättigheterna, genom lagstiftning och annat arbete som regeringen utför. Här finner du också Europadomstolens domar i mål mot Sverige. I avdelningen Mänskliga rättigheter i världen finns information om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik och UD:s rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i världens länder.

Var kan jag börja?

Sidan På lätt svenska erbjuder en lättillgänglig beskrivning av de mänskliga rättigheterna. Ett annat alternativ är att börja med Frågor och svar. Där har vi sammanställt frågor och svar, som vi hoppas ska täcka in elevernas vanligaste funderingar.

Sidan De mänskliga rätternas historia ger en bild av hur de mänskliga rättigheterna utvecklats genom historien. Avdelningen Vem gör vad? ger en god överblick över aktörer som arbetar för de mänskliga rättigheterna, nationellt och internationellt.

Hur söker jag information?

Förutom menyer och navigering på webbplatsen finns en sökfunktion. Sökfunktionen omfattar webbplatsens informationssidor och ett omfattande dokumentarkiv.

Här kan du hitta undervisningsmaterial

Hos Svenska FN-förbundet finns också material för skolan. Dessutom kan ungdomar engageras i ett FN-rollspel. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har material som rör diskriminering. Europarådet har tagit fram material på flera språk, inte svenska men bland annat engelska, som riktar sig till lärare.