Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT) trädde i kraft i Sverige 1987. För konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen.

Enskilda klagomål mot Sverige

CAT ger enskilda klagorätt, det villl säga en möjlighet att föra talan om påstådda kränkningar mot konventionerna. Sverige har därmed godkänt att konventionskommittéen kan pröva enskilda klagomål mot Sverige.