Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) trädde i kraft i Sverige 1981. För konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen.