Lärarhandledning för gymnasieskolan om mänskliga rättigheter 2014

UD har utarbetat en lärarhandledning för att stödja och bredda skolors pågående arbete om frågor som rör mänskliga rättigheter.

Handledningen är baserad på UD:s årliga rapporter om mänskliga rättigheter och vänder sig främst till gymnasiet och gymnasielärare. Syftet är att peka på hur MR- rapporterna kan användas inom olika områden i undervisningen, och att visa hur en fokuserad läsning av rapporterna kan öka både kunskap och förståelse om de universella mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde.

Nyheter