Välkommen till regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter är ett viktigt verktyg i regeringens strävanden att sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och att informera om de svenska åtagandena på området.

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter." Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. För den svenska regeringen är det en prioriterad uppgift att stärka och främja de mänskliga rättigheterna, och respekten för dem, såväl nationellt som internationellt. Regeringens handlingsplan för de mänskliga rättigheterna i Sverige betonar vikten av att sprida information om de mänskliga rättigheterna för att öka kunskapen om frågorna.

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter upprättades 2002 och är drivs som ett samarbete mellan Arbetsmarknadsdepartementet och Utrikesdepartementet, som ansvarar för regeringens nationella respektive internationella arbete med mänskliga rättigheter. Webbplatsen innehåller bland annat information om de mänskliga rättigheterna, vilka konventioner Sverige har ratificerat, nationellt och internationellt arbete med mänskliga rättigheter, Europadomstolens domar mot Sverige och UD:s rapporter om mänskliga rättigheter i världens länder.

Förhoppningen är att webbplatsen ska vara användbar för dig som söker information, vill veta vad regeringen gör och varför. Vi tar gärna emot dina synpunkter på eller frågor om webbplatsen.