Sveriges uppföljning till CAT-kommittén, 5:e rapporten (juni 2009)