Utvärderingen av den första handlingsplanen (januari 2005)