Vem gör vad?

Här kan du läsa om vem som gör vad gällande mänskliga rättigheter.

På undersidorna hittar du information om Sverige, Europeiska unionen, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Förenta Nationerna, Internationella domstolar och tribunaler, samt enskilda organisationer.