Uppsala universitet fortsätter att utbilda statligt anställda inom mänskliga rättigheter

Regeringen ger Uppsala universitet i uppdrag att fortsatt förvalta och vidareutveckla kompetensutvecklingsinsatser om mänskliga rättigheter för statligt anställda. Uppdraget är en del i regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter.

Läs mer här Källa: regeringen.se